Hírek, információk


Falunap – 2018. augusztus 11.

2018. augusztus 08.


Tájékoztatás téli rezsicsökkentési támogatásról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII.27.) számú határozattal döntött a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatásáról.

Az igénybejelentés feltétele, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült! A támogatás azon háztartások (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) részére igényelhető, melyek gáz- vagy távhő – szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek. Az igénybejelentés további feltétele, annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült! A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Fentiek alapján kérem, hogy amennyiben az Ön ingatlana nem vezetékes gázzal fűtött ingatlan a mellékelt igénybejelentést kitöltve 2018. augusztus 22. (kedd) 12.00 óráig juttassa vissza hivatalomba!

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a megadott határidő után beérkező igényeket (az önkormányzatoknak előírt adat szolgáltatási határidőre tekintettel ) nem áll módunkban befogadni!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, és a határidő pontos betartását!

Zalahaláp, 2018. augusztus 2.

Tisztelettel:
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

A tájékoztató és a nyilatkozat innen tölthető le PDF formátumban.

2018. augusztus 02.


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadás – 2018. szeptember

2018. augusztus 01.


Aktívan a tudásért! – EFOP-3.7.1-17

A projekt elsődleges célja a 18—55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű, illetve végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése, munkaerő-piaci és ezáltal társadalmi helyzetük javítása.

A toborzás célja a célcsoport elérése és a programba való bevonása. A toborzó rendezvényeket követően a résztvevők kompetenciamérése alapján a projektbe bevont személyek számára egyéni fejlesztési terv készül, amely segít eldönteni, hogy a projekt mely szolgáltatása a leghatékonyabb egyéni élethelyzetük javítására, társadalmi felzárkózásuk elősegítésére.

Lehetséges képzéseink:
• Alapkompetenciák fejlesztése   ;    II. szint
• Szociális gondozók segítője
• Kiskerti növénytermesztő
• Felzárkóztató képzések (5-8. évfolyamos általános iskolai képzések)

A képzésben, munkagyakorlatban való bennmaradást segítő szolgáltatások: utazási költségtérítés; megélhetési támogatás, tankönyvek, taneszközök, képzési anyagok biztosítása.

A toborzó rendezvényre kérjük, hozza magával személyes okmányait!

A tájékoztató PDF formátumban itt olvasható!

 

2018. július 27.


Főzőverseny – 2018. augusztus 11.

2018. július 17.