Napközi Otthonos Óvoda

„Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda

8308 Zalahaláp, Ady E. u. 1.
Tel.: 06 30/678-29-88
e-mail cím: ovoda@zalahalap.hu
OM azonosító: 036943

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 06.30 órától 17.00 óráig.
Ezalatt az idő alatt végig óvónő foglalkozik a gyerekekkel.

2-ovoda

Óvodánk története:

Óvodánkat 1968 szeptember 1-én alapították, melyben 1973 őszéig 30 kisgyermek nevelését látták el. A növekvő gyermeklétszám miatt hamarosan a második óvodai csoport is kialakításra került, majd 1984 októberétől három óvodai csoportban való működést tett lehetővé a fenntartó. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete saját erejéből átalakította a volt kisiskola és szolgálati lakás épületét, így 31 év után a volt Prónay-kastély épületéből 1999 februárjában átköltöztünk jelenlegi helyünkre. 2005-ben a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázaton elnyert támogatással kiegészített költségvetésből a fenntartónk kibővítette és felújította az óvoda épületét és kialakította a főzőkonyhát. Jelenleg 75 kisgyermeket vár óvodánk három jól felszerelt csoportszobája és barátságos udvara Zalahalápról, a hozzá tartozó Újdörögdről, Ódörögdről, Kolóniából, Sáskáról valamint Tapolcáról.

ovodaepulet

A dolgozók névsora:

 • Czanka Barnabásné óvodapedagógus
 • Csom Istvánné óvodapedagógus
 • Fejesné Bárdos Gabriella óvodapedagógus
 • Mayer Ottóné óvodapedagógus
 • Szakonyiné Forró Mária óvodapedagógus
 • Fülöp Lajosné dajka
 • Skerlecz Györgyné dajka
 • Sötét Lászlóné

Az óvoda főbb feladatai:

Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

 • az egészséges életmód alakítása,
 • az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
 • az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Óvodai nevelésünk során a fentieken kívül kiemelten kezeljük a következő nevelési területeket:

 • anyanyelvi nevelésre való fokozott figyelem,
 • településünk természeti környezetének megismerésére, szeretetére és védelmére nevelés,
 • néphagyományőrző tevékenységek megismertetése és ápolása,
 • halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése,
 • széleskörű természetes és természetben végzett mozgáslehetőségek biztosítása, gyakorlása,
 • kulturált magatartás- és viselkedéskultúra elsajátíttatása a kulturált társasélet megalapozásához.

Intézményi adatok:

Fenntartók:
Települési Önkormányzat 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
Települési Önkormányzat 8308 Sáska, Rákóczi u. 4.

Az óvoda szervezeti felépítése:

Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési idő:

/a 24/2009.(V.25.)OKM. Rendelet§-a alapján/
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 06.30 órától 17.00 óráig. Ezalatt az idő alatt végig óvónő foglalkozik a gyerekekkel.

Az óvoda két csoportban működik:

Kis-Középső csoport – Napsugár csoport
Középső-Nagycsoport – Pillangó csoport

A gyermekcsoportok szerveződése az óvodába felvételt nyert gyermekek életkora alapján történik, szükség szerint homogén vagy heterogén elosztásban.
A 2011/2012-es nevelési évtől a bölcsődei ellátás átmenetileg szünetel.

Intézményvezető neve: Csom Istvánné óvodavezető

Elérhetősége: 06/30 678 2988

Tevékenységünket meghatározó főbb jogszabályok:

– 6137/1996./VIII.28./ Korm. Rendeletben kiadott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
-A kormány 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelete módosította az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló a 137/1996.(VIII.28) Korm. rendeletét, mely alapján elvégeztük helyi nevelési programunk felülvizsgálatát és módosítását.

Letölthető dokumentumok:

Kép(ek):

ovoda1