Dokumentumok

ADÓ ÜGYEK
gépjárműadóról
a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek csökkentett adómérték igénybevételéhez
a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek csökkentett adómérték igénybevételéhez – PÓTLAP
BEVALLÁS a 2016. évi helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén  
2014. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
Tájékoztató letöltése
2015. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2015. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
ABCDEFHIJ betétlap
2015. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
G betétlap
2015. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
KATA betétlap
2015. évi BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zalahaláp Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről.
2016. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2016. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
ABCDEFHIJ betétlap
2016. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
G betétlap
2016. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
KATA betétlap
2016. évi BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zalahaláp Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről.
a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről Zalahaláp község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység esetén
a helyi iparűzési adóról Zalahaláp község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
ÖNELLENŐRZÉSI LAP – a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez
Kérelem Helyi Iparűzési adóelőleg módosítására
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS -az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zalahaláp Község Önkormányzata adóhatóságához
a 2014. adóévi talajterhelési díjról
a magánszemély kommunális adójáról
helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében (FŐLAP) – A betétlap Kitöltési útmutató
építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében (FŐLAP) – B betétlap Kitöltési útmutató
desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről Tájékoztató letöltése  
bevallás előállított magánfőzött párlat után a 2015. adóévre  
Kérelem adóigazolás kiállításához
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
Kérelem számlák közötti átvezetéshez, visszautaláshoz

 

IPARI, KERESKEDELEMI ÜGYEK
Bejelentés – A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról  
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés  
Bejelentés szálláshely üzemeltetésének befejezéséről  
Bejelentés telephely megszűnéséről  
Bejelentés üzlet működésének megszűnéséről  
Bejelentés az üzlet nyitvatartási idejének megváltoztatásáról  
Működési engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzéséhez  
Kérelem a telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedéyezésére  
Változás bejelentés – A bejelentés-köteles ipari tevékenységről  
Változás bejelentés – A telepengedély-köteles ipari tevékenységről  
Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához  

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK
Hagyaték – nyilatkozat  
Hagyaték – öröklésre jogosultak adatai  
Kérelem lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapításához  
Kérelem települési támogatás iránt  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A) lap, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához  

 

EGYÉB ÜGYEK
Adatlap – Ebösszzeírás
Tájékoztató letöltése
Adatlap – Ebtartásban bekövetkező változásról
Méhészet bejelentése  
Méhészet – vándor méhek bejelentése  
Méhészet – vándor méhek kijelentése  
Kérelem birtokvédelmi eljárás lefolytatására  
Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem  
Termőföld – adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem  
      – 2/A. pótlap  
Termőföld – haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem  
     – 1. pótlap  
     – 2/B. pótlap  
Őstermelői nyilatkozat
Tájékoztató Őstermelők részére  
Vagyonnyilatkozat  

 

ÁNYK nyomtatvány(ok)
Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez  
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben