HELYI ÉRTÉKEINK gyűjtése, majd kiállítása


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
Zalahaláp Község Önkormányzata
HELYI ÉRTÉKEINK gyűjtését, majd kiállítását tervezi.

Olyan használati cikkeket, bútorokat, konyhai, szobai eszközöket, dísztárgyakat, a mezőgazdasággal, állattartással, kisiparral, bányászattal, szőlészettel kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat, újságcikkeket, képeslapokat, leveleket, fényképeket, kézimunkákat gyűjtenénk össze, amelyek fontos értéket képviseltek és képviselnek településünk, Zalahaláp életében.
Célunk egy Helytörténeti, Borászati, Bányászati Múzeum kialakítása.

A gyűjtésbe a lakosságot, illetve a civil szervezeteket is szeretnénk bevonni.
Kérjük, szánjanak rá egy kis időt és nézzenek körül otthonaikban, hátha akadna egy-egy ilyen tárgy.

Az értékmentés célja, hogy minden olyan helyi jellegzetességgel bíró értéket számba vegyünk, ami valamiért egyedülálló, hiszen közvetlen környezetünkben, lakóhelyünkön vannak olyan ma még fellelhető értékek, amelyek mind azt bizonyítják, hogy fontos a múlt megőrzése, a hagyományok ápolása, az emlékek átörökítése.

A gyűjtemény kialakításakor minden tárgyon feltüntetjük, hogy ki adományozta azt, így köszönve meg azt a felajánlónak.

Kérünk Mindenkit, aki rendelkezik ilyen tárgyakkal, eszközökkel, és azt szívesen rendelkezésünkre bocsátaná, jelentkezzen 2015. február 28-ig!
A szállításban Önkormányzatunk segítséget nyújt.
A részletekkel illetve a szállítással kapcsolatban forduljanak

Somogyi Kinga Művelődésszervezőhöz (Tel.: 06-30/411-45-87).

Kérjük, vegyenek részt ebben az értékmentő munkában!
Megtisztelő közreműködésüket, segítségüket köszönjük!

Tisztelettel:

Bedő Lajos Sándor
Polgármester

2015 január 30.