Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről


A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V:08.) Kormány rendeletének 3. § -ában foglaltaknak eleget téve az alábbiakról tájékoztatom:

Az engedélyköteles tevékenység – jogszabályban meghatározott kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg.
Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
– az ügyfélkapu útján,
– elektronikus űrlap útján,
– általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján
– valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Kizárólag az ellenőrzött bejelentések fogadására a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Zalahalápi Kirendeltségén a

ellenorzott.bejelentes.zalahalap@freemail.hu
e-mail címet biztosítjuk.

Az e-mail cím az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerül!

Kérem, éljenek az elektronikus ügyintézés nyújtotta lehetőséggel!

Zalahaláp, 2020. május 18.

Dr Gelencsér Ottó
jegyző

A tájékoztató PDF formátumban innen tölthető le.

2020 május 18.