„ZALAHALÁP TELEPÜLÉSÉRT” kitüntetés alapítása és adományozása


Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2001. /VII. 19./ számú rendeletével döntött a „ZALAHALÁP TELEPÜLÉSÉRT” kitüntetés alapításáról és adományozásáról.

A kitüntetés adományozására az Ügyrendi Bizottsághoz javaslatot tehet:
a./ a Képviselő-testület bizottsága
b./ a Képviselő-testület tagjai
c./ társadalmi szervezetek, helyi közösségek, Zalahaláp település polgárai

A megjutalmazandó személyre vonatkozó javaslatokat indokolni szíveskedjenek.

Tisztelettel kérem Zalahaláp település polgárait, a társadalmi szervezeteket, helyi közösségeket, hogy amennyiben javaslatuk van a kitüntetés adományozására, azt
2020. július 20-ig Zalahaláp Önkormányzatához eljuttatni szíveskedjenek!

Segítő javaslataikat előre is köszönöm!

Zalahaláp, 2020. július 08.

Bedő Lajos Sándor
Polgármester

„Zalahaláp Településért” kitüntetésben részesült személyek

Dokumentumok:

 

2020 július 13.