Beiratás a zalahalápi „Kacagó” Óvodában


Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a zalahalápi „Kacagó” Óvodában a 2022/2023-es nevelési évre a gyermekek beíratásának időpontja: (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdés)
2022. április 4 – től – április 8 – ig

A beíratás helye: „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha
8308 Zalahaláp, Ady Endre u. 1.

A beíratás rendje: a fenti napokon 8-16 óráig.

Kérjük, hogy a beíratáshoz szíveskedjenek magukkal hozni:
– a gyermek anyakönyvi kivonata,
– lakcímkártya,
– TAJ kártya
– a szülő/ gondviselő/ személyigazolványa, lakcímkártyája

Zalahaláp, 2022. 03. 09.

A hivatalos tájékoztató itt olvasható PDF formátumban.

2022 március 11.