Meghívó a 2015. március 25-i testületi ülésre


Zalahaláp Község  Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülését  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye:  Zalahaláp Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés ideje: 2015. március  25.  (szerda )  17.00 óra

N A P I  R  E  N  D:

1.) Törvényességi felhívás elfogadására, utcanév változás elfogadására javaslat
Előadó: Bedő Lajos Sándor  polgármester

2.) Törvényességi felhívás elfogadására , a közterületek tisztán tartásáról és a kerti hulladék nyílttéri égetés részletes szabályairól szóló rendelet megalkotására javaslat
Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester

3.) Bakonykarszt Zrt. meghatalmazása az ívó víz vízi közmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elkészítésében való közreműködésre .
Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester

A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket egyidejűleg megküldöm.

Zalahaláp  , 2015. március 19.

Tisztelettel:

Bedő Lajos Sándor
polgármester

>> előterjesztések megtekintése <<

2015 március 20.