Tűzoltó Egyesület

Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete /Nyt.szám: 1.813./
Székhelye: 8308 Zalahaláp, Park u.6.

A képviselő(k) neve:
Sólyom Károly elnök
Igaz Sándor titkár
Illés Ferenc parancsnok

A nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság: Veszprém Megyei Bíróság
határozatának száma: Pk.70.207/1989/6
határozatának kelte: 1989.08.16.