Dokumentumok

AKTÍV PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOK
ZALAHALÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AKTÍV PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMAI  

 

ADÓ ÜGYEK
gépjárműadóról
a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek csökkentett adómérték igénybevételéhez
a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek csökkentett adómérték igénybevételéhez – PÓTLAP
BEVALLÁS a 2016. évi helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén  
2016. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
2016. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
ABCDEFHIJ betétlap
2016. adóévről Zalahaláp Község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
G betétlap
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
FŐLAP
2018. évben kezdődő adóévről ZALAHALÁP önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„A” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„B” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„C” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„D” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„E” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„F” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„G” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„H” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„I” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„J” JELŰ BETÉTLAP
BEVALLÁS – a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2018)
„KATA” BETÉTLAP
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zalahaláp Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről.
a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről Zalahaláp község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység esetén
a helyi iparűzési adóról Zalahaláp község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
ÖNELLENŐRZÉSI LAP – a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez
Kérelem Helyi Iparűzési adóelőleg módosítására
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS -az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zalahaláp Község Önkormányzata adóhatóságához
a 2017. adóévi talajterhelési díjról
helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről Tájékoztató letöltése  
Kérelem adóigazolás kiállításához
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
Kérelem számlák közötti átvezetéshez, visszautaláshoz
Adatbejelentés – a reklámhordozó utáni építményadóról
Adatbejelentés – az épület, épületrész utáni építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében
Adatbejelentés – a magánszemély kommunális adójáról
Adatbejelentés – az előrehozott helyi adóról

 

IPARI, KERESKEDELEMI ÜGYEK
Bejelentés – A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról  
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés  
Bejelentés telephely megszűnéséről  
Bejelentés üzlet működésének megszűnéséről  
Bejelentés az üzlet nyitvatartási idejének megváltoztatásáról  
Működési engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzéséhez  
Kérelem a telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedéyezésére  
Változás bejelentés – A bejelentés-köteles ipari tevékenységről  
Változás bejelentés – A telepengedély-köteles ipari tevékenységről  
Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához  
Bejelentés szálláshely üzemeltetésének befejezéséről  
Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról  

 

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK
Hagyaték – nyilatkozat  
Hagyaték – öröklésre jogosultak adatai  
Kérelem lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapításához  
Kérelem települési támogatás iránt  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A) lap, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához  
Környezettanulmány – Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához  
Kérelem – Hatósági Bizonyítvány gázrezsicsökkentéshez  
Hatósági Bizonyítvány gázrezsicsökkentéshez  

 

EGYÉB ÜGYEK
Adatlap – Ebösszzeírás
Tájékoztató letöltése
Adatlap – Ebtartásban bekövetkező változásról
Méhészet bejelentése  
Méhészet – vándor méhek bejelentése  
Méhészet – vándor méhek kijelentése  
Kérelem birtokvédelmi eljárás lefolytatására  
Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem  
Termőföld – adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem  
      – 2/A. pótlap  
Termőföld – haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem  
     – 2/B. pótlap  
Termőföld – tulajdonostársanként külön okiratban foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény  
     – 1. pótlap  
Őstermelői nyilatkozat
Tájékoztató Őstermelők részére  
Vagyonnyilatkozat  
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkorbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési-, fennmaradási engedélyezése iránti kérelem
Tájékoztató a kérelemhez
 

 

ÁNYK nyomtatvány(ok)
Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez  
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben