Művelődési ház és Könyvtár

Az intézmény megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Művelődési Ház és Könyvtár
8308 Zalahaláp, Petőfi tér 9.
muvelodesihaz@zalahalap.hu
Művelődésszervező: Somogyi Kinga
Tel: 30/411-45-87

Intézményi adatok:

Az intézmény alapítása:
Az intézmény alapító szerve: Zalahaláp Települési Önkormányzat
Az alapítás éve: 1952
Az alapító határozat kelte, száma: 102/2008. (IX.29.) Z.T.Ö.sz. határozat

Az intézmény hivatalos pecsétje:
Az intézmény hivatalos iratainak hitelesítésére Zalahaláp Község Önkormányzata körbélyegzőt használ.

Az intézmény fenntartója:
Zalahaláp Község Önkormányzata
8308 Zalahaláp, Petőfi Sándor tér 4.
Tel/fax: 87/413-233
E-mail: titkarsag@zalahalap.hu

Az intézmény jogállása, gazdálkodása:
Szakfeladaton működő feladatellátó egység.
Gazdálkodása az önkormányzat gazdálkodása keretén belül valósul meg.

A Művelődési Ház és Könyvtár állami feladataként ellátott alaptevékenységei:
– Közművelődési tevékenység a 1997. évi CXL. Törvény alapján
– A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény alapján.

Intézményi szakfeladatok:
921815 Művelődési központok tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

Az intézmény története:
1953 és 1955 között épült meg a Művelődési Ház Zalahalápon. Az épület felújítása és bővítése 2005-re készült el. Az alsó szinten található meg a nagyterem, a színpaddal, illetve a a teleház, amely a régi könyvtár helyén került kialakításra 6 számítógéppel. Az új, bővített rész két szinten helyezkedik el. A felső szinten található meg a könyvtár, az alsó szinten pedig egy foglalkoztató terem kapott helyet.

A művelődési ház és könyvtár szervezeti felépítése, személyi összetétele
Az intézményen belül 1 fő áll alkalmazásban:
1 fő művelődésszervező

Az intézmény feladatrendszere:

Az intézmény közművelődési és könyvtári feladatrendszert lát el. Tevékenységében kultúraközvetítő, szolgáltató intézmény. Működésének célja a kultúraközvetítés, a település és a kistérség művészeti értékeinek megismertetése, az ünnepek, hagyományok ápolása, az amatőr alkotók, közösségek segítése, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez művelődési formák kínálata, művelődési és szórakozási lehetőségek biztosítása.
Intézményünk szoros kapcsolatban áll a helyi civil szervezetekkel – amelyek gyűléseik, előadásaik lebonyolításához igénybe veszik a Művelődési Házat – , illetve a település intézményeivel is, így a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, illetve a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsődével is, hiszen az épületben tartják meg a nagyobb rendezvényeiket, előadásaikat, illetve a testnevelés órákat is.
Az intézmény feladatköre:

Közművelődési alaptevékenység

Nemzeti ünnepek szervezése
Jeles napok, évfordulók megünneplése
Közösségi programok (közművelődési egyesületek, klubok, kisközösségek számára közösségi tér biztosítása, programjaik segítése, szakmai támogatás)
Művészeti kiállítások rendezése (képzőművészeti, népművészeti, fotóművészeti, iparművészei, helytörténeti, rajzkiállítás, egyéb)
Ismeretterjesztő előadások
Szabadidős programok: gyermek-és családi programok, játszóházak szervezése
Szakkörök, tanfolyamok működtetése
Turisztikai rendezvények szervezése (fesztiválok, nyári színházak, koncertek, egyéb)
Kapcsolattartás a helyi és a megyei társintézményekkel
Kulturális kapcsolatok szélesebb körű tapasztalatcseréje
Pályázati lehetőségek figyelése
Könyvtári tevékenység – Segítségnyújtása az olvasóknak a könyvtár használatában, tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról, kölcsönzés
Gondoskodás az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról
Könyvtári alaptevékenység
Könyvtárunk a Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott Wass Albert Könyvár mozgókönyvtára.

Nyilvános könyvtári szolgálat biztosítása
Helyben használat, kölcsönzés (könyv, dvd)
Tájékoztatás
Közhasznú információk szolgáltatása
Olvasói és szolgáltatási terek biztosítása
Gyermek- és felnőtt olvasószolgálat
Információs szolgálat
Nyitvatartási idő biztosítása
Könyvtári tájékoztatás biztosítása
– Kapcsolattartás helyi-, megyei és országos szervezetekkel, társintézményekkel
Alaptevékenységen felüli tevékenységek:

A Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek bérbeadása
Vásárok szervezése
Termékbemutatók szervezése

A könyvtár

Könyvtárunkban több mint 6000 kötet könyv található. A könyvállomány szak-, szép-, gyermek és ifjúsági irodalmi művekre különül.
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása és a tapolcai Wass Albert Könyvtár 2006. január 30-án Könyvtárellátási szerződést kötöttek, melyhez településünk 2007. január 26-án csatlakozott. Így tehát intézményünk a tapolcai Wass Albert könyvtár mozgókönyvtára.
A könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfő, szerda: 14:00 – 17:00

A Teleház – eMagyarország Pont

A Művelődési Ház ad helyet a teleháznak Zalahalápon, mely 2004 óta eMagyarország Pontként működik. A teleház a lakosság teljes köre számára biztosítja az informatikai eszközök használatát, 6 darab internettel rendelkező számítógép segítségével.

Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 8:00 – 16:00
Szolgáltatások:

  • számítógép használat
  • internet használat
  • információkeresés igény szerint
  • eTanácsadás
  • eSzolgáltatásokhoz való hozzáférés
  • terem bérbeadása rendezvényekhez

Az eMagyarország Pont ID száma: 518
Az eMagyarország Centrum, mint központi szerv elérhetősége:

eMagyarország Centrum – NT Nonprofit Közhasznú Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: +36 1 413-7751, Fax: +36 1 321-7819
Honlap: www.emagyarorszag.hu
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-912966
Adószám: 21372070-2-42
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00752-20092

Állandó programjaink, csoportjaink

Leila Hastánccsoport

A csoport vezetői: Ruska Ágnes és lánya, Csizmadia Krisztina.

Állandó tagjaik száma: kb. 15 fő.

2007-ben alakultak meg és mára már az óvodástól a felnőttig vannak tagok a csoportban.

A csoport aktívan részt vesz a falu életében is, fellépőként szerepelnek településünk kulturális rendezvényein.
Ju Jitsu
Killer László és társai a Ju Jitsu japán harcművészet művelői. A Ju Jitsu egyben egy harcművészeti rendszer is, ezt oktatja Killer László, aki a sportág egyik kiemelt mestere és oktatója. A csapat már három éve a zalahalápi Művelődési Házban tartja edzéseit. A fiúk várják az újonnan csatlakozni vágyókat, a harcművészet iránt érdeklődőket edzéseiken, kedden és csütörtökön 18:00 órától a Művelődési Ház nagytermében.

Zumba Fitness csoport
2011 nyarán indult el a Zumba Fitness Zalahalápon, a Művelődési Házban. Folyamatosan várjuk a mozogni vágyókat hétfő esténként 19:00 – 20:00 óráig, a részvételi díj: 500 Ft/fő/óra.

Baba – Mama Klub
A Klub vezetője: Vasvári Ferencné védőnő. Ide várjuk az édesanyákat 0-3 éves kor közötti gyermekeikkel. A Klub azért jött létre, hogy hétről hétre az anyukák megoszthassák egymással tapasztalataikat, és hasznos tanácsokkal szolgáljanak egymás számára.
A foglalkozások a szülők kívánsága szerint szakmai előadások és kötetlen beszélgetések keretein belül zajlanak.
A csapat megünnepli a jeles napokat is a Klubban.
A védőnő, illetve a szakemberek előadásait követően általában kötetlen beszélgetéssel, játékkal folytatódik a foglalkozás.
Szeretettel várunk minden anyukát kisgyermekével együtt minden kedden 10:00-12:00 óráig a Művelődési Ház teleház részében!

Szorosan hozzátartozik a Klubhoz a szülésre felkészítő tanfolyam is, amely jelenleg szünetel. A tanfolyamot is a védőnő tartotta és tervei szerint ezt újra és újra indítja időszakosan, amikor már a kismamáknak szüksége, illetve igénye lesz rá.

Várjuk az aktív részvételt a kisgyermekes szülők részéről,
mind a Baba-Mama Klub foglakozásain, illetve igény szerint mind a szülésre felkészítő tanfolyamon, mind pedig a babamasszázson.
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, emellett pedig kellemes és hasznos időtöltést nyújt a mamáknak és a babáknak egyaránt.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Asztalitenisz csoport
2011 tavaszán beszerzésre került 2 ping-pong asztal, így elindulhatott az asztalitenisz körünk is a Művelődési Ház nagytermében. Fülöp Lajos és Kamerrer Tamás tartják az edzéseket az általános iskolás gyerekek számára.

Nyugdíjasklub
A Nyugdíjasklub is a Művelődési Házban tartja foglalkozásait, amelyek általában havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.
A Klub vezetője: Szabolcsa Istvánné, gazdasági felelőse: Czene Béláné.
A Klub tagjainak a száma kb. 50 fő körül van.
A tagok ápolják a hagyományokat, megünneplik a jeles napokat, és azokhoz igazítják havi találkozójukat is. Minden hónapban megünneplik a tagok születésnapját is, felköszöntik egymást. A találkozók mindig jókedvűen zajlanak.

Kézműves játszóház
Időről időre kézműves játszóházat tartunk a teleházban, az iskolai szünetekben, illetve a jelesebb ünnepekhez, hagyományokhoz és a gyerekek igényeihez kötődően.