Lakossági fórum – 2016. augusztus 23.


M E G H Í V Ó

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Munkatársai

2016. augusztus 23-án, kedden 17 órakor  

az érintett polgárok részére tájékoztatást adnak a közelmúltban bekövetkezett rendkívüli időjárás (jégvihar) okozta károk helyreállításának jogszabályi feltételeiről.

A tájékoztatás – egyebek mellett – kitér arra is, hogy milyen jogszabályi feltételek vonatkoznak a palatetős házak betonzsindellyel történő felújítására!

A lakossági fórum a Művelődési Házban kerül megrendezésre.
Kérem, hogy a téma fontosságára tekintettel minél nagyobb számban szíveskedjenek részt venni.

Zalahaláp, 2016. augusztus 15.

Tisztelettel:
Bedő Lajos Sándor sk.
polgármester

2016 augusztus 17.