Lakossági értesítés


Zalahaláp község Önkormányzat Képviselő testülete módosította a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét. A rendelet alapján minden zalahalápi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket (óvodás, általános-, közép-, főiskolás, egyetemista), – jövedelemtől függő – iskola-, óvoda kezdési támogatásban részesít. Támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 450 %-át (128.250.-Ft), gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében 500 %-át (142.500.-Ft), melynek számításakor a családi pótlékot figyelmen kívül kell hagyni. A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét igazoló iratot (kereseti igazolás, bérjegyzék, bankszámla kivonat stb.) illetve az iskola-, óvoda látogatási igazolást. Az iskola-, óvoda kezdési támogatás évente egyszer az iskolai és nevelési év kezdete előtt két hónappal illetve annak kezdete utáni második hónap utolsó napjáig (október 31-ig) nyújtható be.

A támogatással kapcsolatos bővebb felvilágosítást munkaidőben Böcskei Ferencné ügyintézőtől kérhetnek a 06-87-413-233 vagy a 06-30-219-2976 telefonszámokon.

Minden óvodásnak, iskolásnak eredményes nevelési-, oktatási évet kívánok!

Zalahaláp, 2017. augusztus 23.

 

Tisztelettel

Bedő Lajos Sándor
polgármester

 

Az dokumentum PDF formátumban itt érhető el.

2017 augusztus 24.