Aktívan a tudásért! – EFOP-3.7.1-17


A projekt elsődleges célja a 18—55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű, illetve végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése, munkaerő-piaci és ezáltal társadalmi helyzetük javítása.

A toborzás célja a célcsoport elérése és a programba való bevonása. A toborzó rendezvényeket követően a résztvevők kompetenciamérése alapján a projektbe bevont személyek számára egyéni fejlesztési terv készül, amely segít eldönteni, hogy a projekt mely szolgáltatása a leghatékonyabb egyéni élethelyzetük javítására, társadalmi felzárkózásuk elősegítésére.

Lehetséges képzéseink:
• Alapkompetenciák fejlesztése   ;    II. szint
• Szociális gondozók segítője
• Kiskerti növénytermesztő
• Felzárkóztató képzések (5-8. évfolyamos általános iskolai képzések)

A képzésben, munkagyakorlatban való bennmaradást segítő szolgáltatások: utazási költségtérítés; megélhetési támogatás, tankönyvek, taneszközök, képzési anyagok biztosítása.

A toborzó rendezvényre kérjük, hozza magával személyes okmányait!

A tájékoztató PDF formátumban itt olvasható!

 

2018 július 27.