Tájékoztatás téli rezsicsökkentési támogatásról


Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII.27.) számú határozattal döntött a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatásáról.

Az igénybejelentés feltétele, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült! A támogatás azon háztartások (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) részére igényelhető, melyek gáz- vagy távhő – szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek. Az igénybejelentés további feltétele, annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült! A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Fentiek alapján kérem, hogy amennyiben az Ön ingatlana nem vezetékes gázzal fűtött ingatlan a mellékelt igénybejelentést kitöltve 2018. augusztus 22. (kedd) 12.00 óráig juttassa vissza hivatalomba!

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a megadott határidő után beérkező igényeket (az önkormányzatoknak előírt adat szolgáltatási határidőre tekintettel ) nem áll módunkban befogadni!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, és a határidő pontos betartását!

Zalahaláp, 2018. augusztus 2.

Tisztelettel:
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

A tájékoztató és a nyilatkozat innen tölthető le PDF formátumban.

2018 augusztus 2.