Pályázat

EFOP-1.5.2-16-2017-00012
Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén

A Tapolca Város Önkormányzata által vezetett konzorcium az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programja EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívására benyújtott pályázatával 499 317 799 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A konzorciumi formában megvalósuló uniós projekt tagjai:

  • Tapolca Város Önkormányzata (Konzorciumvezető),
  • Gyulakeszi Község Önkormányzata,
  • Lesenceistvánd Község Önkormányzata,
  • Lesencetomaj Község Önkormányzata,
  • Monostorapáti Község Önkormányzata,
  • Raposka Község Önkormányzata,
  • Zalahaláp Község Önkormányzata.

A projekt keretében olyan tevékenységek (képzések, tréningek, rendezvények) valósulnak meg, melyek kiemelt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése.

A támogatás formája 100% vissza nem térítendő támogatás, összköltsége 499 317 799 Ft.

A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. június 30.

>> Bővebb információk a projekttel kapcsolatban <<

Pályázat képek: