Meghívó a 2015. február 10-i együttes testületi ülésre


Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Sáska Község Önkormányzat Képviselő-testületének   együttes nyilvános ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-a alapján

ö s s z e h í v j u k.

Az ülés helye:  Zalahaláp Önkormányzat tanácskozó terme

Az ülés ideje: 2015. február 10. /kedd/
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács ülését követően

N A P I R E N D:

1.)    A közös feladatellátásba tartozó önkormányzati feladatok (háziorvosi szolgálat , védőnői szolgálat ) 2015.évi költségvetésének elfogadására javaslat.
Bedő Lajos Sándor
Kovács Nándor
polgármesterek

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldjük.

Zalahaláp, 2015. február 2.

Bedő Lajos Sándor                        Kovács Nándor
Polgármester                                 Polgármester
Zalahaláp                                        Sáska

>> előterjesztések megtekintése <<

2015 február 5.